Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie Mesto Šaštín
Mesto Šaštín


Automatické hlásiče požiaru

Avatar Zväčšiť obrázok

TC806E1012M01  Opticko-dymový adresný hlásič

 

TC806E1012M01  Opticko-dymový snímač je zasúvateľný dymový detektor kombinujúci foto-optickú snímaciu komoru s adresnou analógovou komunikáciou a mikroprocesorovým riadením. TC806E1012M01  Opticko-dymový snímač obsahuje zdokonalený návrh snímacej komory, previazaný na sofistikované procesy spracujúce obvody, ktoré zahŕňajú vyhladzovacie filtre pomáhajúce vylúčiť krátkodobé rušiace podmienky z prostredia, ktoré by mohly spôsobovať nežiadané alarmy

 

 

TC808E1002M01, TC808E1028M01, TC808E1051M01  Tepelné adresné hlásiče

 

Rada zo statickými elementmi a rastovými tepelnými snímačmi poskytuje riešenia pre širokú škálu aplikácií.
TC808E1002M01 a TC808E1051M01 su analógové adresovateľné snímače pevnej teploty využívajúce low-mass termistor a mikroprocesorovú technológiu na rýchlu reakciu a lineárne snímanie teploty. Lineárna odozva umožňuje nasadenie snímačov na signalizáciu prekročenia teploty 58°C (Class A1S) a 78°C (ClassBS).
TC808E1028M01 používa rovnako termistor a mikroprocesorovú technológiu na detekovanie poplachu ak nárast teploty prekročí 10°C za minutu (typicky) alebo teplota prekročí prah 58°C (trieda odozvy A1R). 

 


TC840ME Opticko-dymový/tepelný hlásič

 


TC840ME kombinovaný opticko-dymový/tepelný hlásič obsahuje optickú snímaciu komoru a tepelný snímací prvok kombinovaný s mikroprocesorovým riadením a adresnú analógovou komunikáciou s mikroprocesorovým riadením a sofistikovasnými procesmi na elimináciu rušiacich krátkodobých vplyvov okolia, tak že ponúka spoľahlivú požiarnu detekciu minimalizujúcu falošné alarmi. Môže reagovať ako dymový detektor, tepelný rastový detektor alebo používať špecialny algoritmus kombinujúci oba snímacie prvky na zabezpečenie vyššej spoľahlivosti detekcie.
Foto-tepelný snímač je náhradou iónizačných hlásičov, rýchle reagujúci na prudký plamenný požiar bez problémov s dopravou, skladovaním a likvidáciou rádioaktívneho materiálu.
Obdobne ako TC806E1012M01, T840ME používa algoritmy kompenzácie proti pomalému zanášaniu, znečisťovaniu prachom v optickej snímacej komore. V prípade, že prekročí maximálnu kompenzačnú úroveň zasiela signál požiadavky na údržbu.

 

 

TC842B1007 Opticko-dymový hlásič

 


TC842B1007 analógový adresný opticko-dymový hlásič do piestorov s nebezpečenstvom výbuchu kombinuje foto-optickú snímaciu komoru s adresnou analógovou komunikáciou. Bol navrhnutý špeciálne na zabezpečenie ochrany pred požiarom v najrizikovejších prostrediach, preto bol vyvinutý tak aby sa nemohol stať zdrojom zapálenia v miestach, kde sa potenciálne môže objaviť výbušná atmosféra.
Prekladací modul IST200 slúži ako interface medzi ústredňou a maximálne 15 TC842B1007. IST200 musí byť použitý v kombinácii s Y72221 galvanickou izolačnou bariérou.
TC842B1007 snímač je certifikovaný pre EN54-7 a BASEEFA pre EEx IIB T5, na použitie v nebezpečných prostrediach. Je vhodný pre nasadenie vo všetkých nebezpečných pásmach po pásmo Zona 0 a pre väčšinu plynov, mimo vodík a acetylén.

 


TC844A1007 Filtrex - Dymový hlásič pre drsné prostredia 

 

FiltrexTM dymový hlásič poskytuje skorú detekciu dymu v ťažkých prostrediach, kde tradičné dymové snímače sú prakticky nepoužiteľné. Použitím malého sacieho ventilátora a vymieňateľného filtra s vysokou hustotou sú vzduch a dym vťahované do fotoelektrickej snímacej komory bez prachových častíc. Táto vlastnosť dovoľuje Filtrexom chrániť v problematických aplikáciách ako sú textilné a papierové mlyny, kde mohli byť použité predtým len tepelné hlásiče. Druhý nevymieňateľný filter chráni detektor pred prachom počas výmeny primárneho filtra.
Ventilátor vo Filtrex hlásiči je napájaný zo zdroja 24V. Pre minimalizovanie prúdovej spotreby je ventilátor prerušovaný tak, že je 5s zapnutý a 30s vypnutý. Pre korektnosť prevádzky je sú ventilátor a filter trvalo dohliadané a vrípade poruchy ventilátora alebo zablokovania filtra je generovaný poruchový signál. Filtrex môže byť použitý s ústredňami XLS 40e/50e/60e/80e, potrebuje samostatné napájanie a montuje sa do špeciálnych pätíc B524FTX.


Hlavné vlastnosti:
32 mikrónový filter púšťa dymové častice dnu a necháva prachové častice von.
Optický snímač dáva ďaleko rýchlejšie odozvy ako tepelný snímač alebo sprinkler
Predchádza falošným alarmom v prašnej atmosfére
Rozširuje nasadenie inteligentných požiarnych hlásičov do prach produkujúcich prostredí
Monitorovaný ventilátor odoláva nesúvislej vlhkosti z hmly.


Typické aplikácie:
- Cementárne
- Potravinárske mlyny
- Uhlie sparcujúce prevádzky
- Cestné tunely
- Papierové mlyny
- Textilné prevádzky
- Obilné sklady

 

 

 

TC846A1005 Laserový bodový hlásič

 


Pinacle je vysoko citlivý na „laserovom“ pricípe založený inteligentný dymový hlásič poskytujúci extrémne vysokú citlivosť na podmienky horenia detekciou najskorších častíc horenia. Toto je dosiahnuté kombináciou patentovanej optickej komory, najnovšej technológie laserových diód a presnej optickej technológie, ktoré vylepšujú citlivosť snímača.   
Snímacia komora je previazaná na sofistikované procesy spracujúce obvody, ktoré zahŕňajú vyhladzovacie filtre pomáhajúce vylúčiť krátkodobé rušiace podmienky z prostredia, ktoré by mohly spôsobovať nežiadúce alarmy. Výsledkom je vysoko citlivý a stabilný snímač, ktorý dosahuje citlivosť od 0,006% do 0,6% zatienenia na meter a zaisťuje 100 násobne vyššiu citlivosť ako štandardný fotoelektrický snímač dymu. S takouto rýchlosťou odozvy a presnosťou identifikácie je vhodný do aplikácií ako čisté priestory elektronických výrobní, telekomunikačné miestností, serverovní, atď. 

 

 

TC847E1001  Líniový-lúčový hlásič

 

TC847 hlásič zlučuje jednotku vysielača a príjmača a môže byť priamo pripojený do obvodu analógovej adresnej slučky. Infračervený vysielač vytvára lúč svetla oproti vysoko účinnej odrazke. Odrazka vracia lúč do snímacej jednotky, kde sa vykonáva vyhodnocovanie prijímaného signálu. Zmena v intenzite príjmaného signálu je použitá na vyhodnotenie alarmových podmienok. TC847 má unikátnu schopnosť testu na diaľku, ktorý vykonáva plnohodnotný test opticky aj elektroniky hlásiča. Optický filter automaticky vkladaný pred optiku utlmuje vracajúci sa lúč a privádza hlásič do alarmového stavu. 


« Späť