Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie Mesto Šaštín
Mesto Šaštín


Popis systému a vlastnosti

Avatar Zväčšiť obrázok

Vlastnosti systému - Otvorenosť a kompatibilita

Hlavné charakteristické znaky systému Aktion v návaznosti na podnikové informačné a bezpečnostné technológie.

- Spravovanie systému pod operačným systémom Windows 98, NT, 2000, XP
- Využitý databázový server MS SQL 7.0, 2000 a webový server IIS
- Prístup do databáze cez SQL klienta z ktoréhokoľvek miesta v sieti podľa užívateľských oprávnení
- Spoľahlivá prevádzka aj bez spojenia so serverom (off-line)
- Generácia tlačových zostáv podľa vlastného návrhu
- Grafické fotopracovisko je spravované softwarom ACL, ktorý obsahuje drivery pre ovládanie
   fotosystému.
- Výhodou celého fotosystému je možnosť grafického návrhu ID karty, prebratie osobných údajov
   z databáze, vytvorenie digitálnej fotografie a potlač karty v priebehu niekoľkých sekúnd
- Voliteľný výstup dát do iných rozhraní v rôznych formátoch (dbf, xls, rtf, txt a iné)
- V maximálnej miere využitie komponentov súčasného systému, t.j. turniketov, závor a kabeláže
- Ochrana pred vandalizmom zabezpečená slučkou tamper s prepojením na zabezpečovaciu
   ústredňu
- Sledovanie prítomnosti zamestnancov v jednotlivých zónach a neprítomnosti podľa definovania
   prerušenia na dochádzkovom terminály
- Vysoká priepustnosť systému
- Certifikácia HW komponentov systému v autorizovaných skúšobniach v Českej aj Slovenskej
   republike.
- Snímače APR-P20 certifikované do výbušného prostredia. Certifikáty systému v kategórií
   "Prísne tajné".

Popis SW
Neobmedzený počet pracovných dní, pracovných dôb a smenových kalendárov s definíciou vlastného názvu.

Voľná, periodická, variabilná, týždenná, smenová pracovná doba (normálna alebo variabilná).

5 typov smien (ranná, odpoludňajšia, nočná, celodenná 24h, denná 12h, nočná 12h a skrátená) s možnosťou nastavenia dĺžky pracovného jadra, zmluvne, limitu, fondu a minimálnej doby pre zápočet.

Smenové kalendáre pre všetky typy pracovných dôb s automatickým generovaním periódy.

Nastavenie prestávok periodicky alebo v daný čas (vrátane dĺžky) pre každý typ pracovného dňa.

Výpočty odpracovanej doby podľa definovateľných mzdových zložiek (odpracované, započítané, saldo, prestávka, nadčas, príplatkyso/ne/sv/odpoludnie/nočná, obed, služobná cesta, paragraf, prestoj platený/neplatený, smeny 1/2/3, atď.).

3 typy príplatkov s definíciou doby vzniku nároku a s možnosťou zápočtu podľa dňa alebo smeny.
Nastavenie tolerancie neprítomnosti, zaokrúhlenia príchodu či odchodu vrátane prerušenia, dopočty príchodov a odchodov na limit, zmluvne alebo jadro pracovnej doby.

Možnosť editácie záznamov vedúcimi pracovníkmi, schvaľovanie neprítomnosti, ručné vkladanie dát pre špeciálne mzdové zložky, tlače zostáv, uzávierky, export dát do mzdových SW a ďalšie funkcie.


« Späť