Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie Baňa Čáry
Baňa Čáry


PRESIDENT

Avatar Zväčšiť obrázok Závora má zabudovaný magnetický enkóder pohybu ramena na detekciu prekážky, ktorý zabezpečí reverzný pohyb ramena v súlade s normou EN 60335-2-103. Funkčnosť závory na záložné batérie počas straty napájania.

Dĺžka ramena: 3m
Krútiaci moment: 100 Nm
Doba otvorenia / zatvorenia: 3s
Materiály: - teleso závory zhotovené z hliníkového odliatku a ocele s epoxidovým náterom
- teleskopické okrúhle rameno priemer 60/55/50 mm s reflexnými nálepkami
- podkladová platňa (dodávaná štandardne)
Mechanizmus: Motor so samosvornou závitovou prevodovkou, kľúčom odblokovateľná spojka. Rameno vyvažované torznou pružinou.
Pohyb ramena: Plynulý rozbeh a plynulé zastavenie.
Mimoriadne situácie: Rameno závory pri výpadku napájania ostáva v zablokovanom stave. Rameno je možné uvoľniť manuálne pomocou kľúča RIB.
Možnosť normálnej činnosti pri strate napájania, ak je závora vybavená záložnou batériou a modulom dobíjania batérie (voľba).
Pri detekcii prekážky počas zatvárania ramena dochádza k zastaveniu a reverzácii pohybu ramena.
Riadiaca elektronika: PARK 24V, detekcia prekážky pomocou magnetického enkódera pohybu ramena, režim činnosti PARK, normálna činnosť na záložné batérie alebo iba otvorenie, predstih aktivácie výstražného
Interfejs PARK24: - vstup OPEN1 pre bezpotenciálový NO kontakt na otvorenie závory
- vstup CLOSE pre bezpotenciálový NO kontakt na zatvorenie závory
- vstup STOP pre bezpotenciálový NC kontakt na okamžité zastavenie pohybu ramena závory
- vstup PHOT pre bezpotenciálový NC kontakt ochranných prvkov
- výstup pre akustický signalizátor (+12Vdc, max. 200mA)
- výstup pre svetelný maják (24Vdc, max. 20W)
Rozširujúci modul EXPANDER: Umožňuje ovládať 2-komorový semafór alebo riadiť dopravu na jednopruhovej obojsmernej komunikácii od prítomnosti signálov na vstupoch OPEN1 a OPEN2 pomocou dvoch 2-komorových návestidiel umiestnených zvlášť pre každý smer jazdy. V režime PARK umožňuje podmienkové otvorenie závory iba od prítomnosti vozidla nad detektorom vozidla.
- vstup OPEN2 pre bezpotenciálový kontakt NO
- podmienkový vstup IN PARK pre bezpotenciálový NO kontakt z detektora vozidla na otvorenie závory v režime PARK
- vstup OK CLOSE pre bezpotenciálový kontakt NO na zatvorenie závory 1 sekundu po prejazde vozidla cez fotobunky
- výstup EXIT1 pre externé relé semafóru s činnosťou podľa nastavenia a zapojenia
- výstup EXIT2 pre externé relé semafóru s činnosťou podľa nastavenia a zapojenia
- výstup COURTESY pre externé relé zapnutia osvetlenia v intervale od 1 do 4 sekúnd
Napájanie: 230 V AC 50Hz
Príkon: 230 W, kľudový príkon 23W
Motor: jednosmerný 24V
Hmotnosť: 40 kg
Prevádzkovanie: polointenzívne
Krytie: IP44
Rozsah pracovných teplôt: -10°C ÷ +55°C
Vlhkosť: < 95% bez kondenzácie
Napájanie elektronických obvodov: 24V DC max. odber 1A ± 15%
Montáž: Inštalácia závory je jednoduchá, nie je treba nastavovať pružiny na vyváženie ramena a koncové spínače. Závora sa montuje na zabetónovanú podkladovú platňu priemeru 230mm. Káble sa privádzajú cez otvor o 100mm v strede podkladovej platne.


« Späť