Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie Mesto Šaštín
Mesto Šaštín


ECO RAPID S

Avatar Zväčšiť obrázok Automatická 2-rýchlostná závora na intenzívnu prevádzku za priaznivú cenu s voliteľným ramenom od 3 do 5m. Je vhodná pre inštalácie na bežných vyhradených uzavretých parkoviskách a na riadenie pohybu vozidiel na komunikáciách.

 

                 

Dĺžka ramena: 3m, 4m alebo 5m
poznámka: Podľa typu vybraného ramena a jeho príslušenstva je potrebné závoru vybaviť vyvažovacími pružinami podľa nižšie uvedenej tabuľky.
Krútiaci moment: 140 Nm
Doba otvorenia / zatvorenia: 2,5s
Materiály: - skrinka buď z pozinkovaného plechu s práškovým náterom v odtieni RAL 2000 alebo z nereze
- vrchný plastový kryt s integrovaným výstražným žltým svetlom
- rameno môže byť duralové z tvarovaného profilu (Eco) alebo z obdĺžnikového profilu 80x20 mm alebo okrúhle priemer 60 mm
Mechanizmus: Krútiaci moment sa z motora prenáša cez prevodovku a zubovú kovovú spojku na hriadeľ. Rameno je možné podľa voľby inštalovať z oboch strán závory.
Mimoriadne situácie: Rameno závory pri výpadku napájania ostáva v zablokovanom stave. Zdvihnúť rameno je možné manuálne pomocou špeciálneho kľúča.
Pri detekcii prekážky počas zatvárania ramena dochádza k reverzácii pohybu ramena.
Riadiaca elektronika: EURO-BAR, umiestnená v plastovej krabici
Interfejs: - vstup OPEN pre bezpotenciálový NO kontakt na otvorenie závory
- vstup CLOSE pre bezpotenciálový NO kontakt na zatvorenie závory
- vstup STOP pre bezpotenciálový NC kontakt na okamžité zastavenie pohybu ramena závory
- vstup PHOT pre bezpotenciálový NC kontakt ochranných prvkov
- vstup K-OUT PARK pre bezpotenciálový NO kontakt na jednopovelové otvorenie a zatvorenie závory po prejazde vozidla cez fotobunky v režime PARK (DIP4=ON)
- podmienkový vstup IN PARK pre bezpotenciálový NO kontakt z detektora vozidla na otvorenie závory v režime PARK (DIP4=ON)
- výstup LBO kontaktu koncového spínača "otvorené"
- výstup LBC kontaktu koncového spínača "zatvorené"
- výstup LSS kontaktu koncových spínačov "spomalenie"
Napájanie: 230 V AC 50Hz
Príkon: 200 W
Hmotnosť: 71 kg
Prevádzkovanie: intenzívne
Krytie: IP55
Napájanie elektronických obvodov: 12V DC max. odber 100mA
Montáž: Závora sa montuje buď štyrmi maticami o zabetónovanú podkladovú platňu alebo priamo kotvami o nosný podklad. Káble sa privádzajú cez otvor priemer 100mm v strede dna závory.


« Späť