Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie Čerpacia stanica PHM Alchem
Čerpacia stanica PHM Alchem


Hlásiče

Avatar Zväčšiť obrázok

Systém AlgoRex zahrňuje tri rady hlásičov EPS:


Hlásiče DS1100 Požiarne hlásiče s kolektívnou adresáciou určené najmä na rozširovanie a rekonštrukciu starších systémov, ktoré neumožňujú použitie adresovateľných hlásičov.
Hlásiče DS1130 Adresovateľné požiarne hlásiče AnalogPLUS s možnosťou nastavenia parametrov pomocou softvéru cez ústredňu. Hlásiče DS1130 sú určené pre širokú škálu aplikácií vrátane ľahkého priemyslu.
Hlásiče DS1150 Interaktívne adresovateľné požiarne hlásiče s možnosťou nastavenia parametrov pre širokú škálu aplikácií, vrátane prostredí s vysokým stupňom rušivých vplyvov priemyselného prostredia, ktoré neumožňuje spoľahlivú a bezporuchovú prevádzku štandardných typov hlásičov EPS.
Okrem opticko-dymových, tepelných, kombinovaných a tlačidlových hlásičov systém EPS AlgoRex zahrňuje aj špeciálne hlásiče určené pre použitie v náročných podmienkach (EX-prostredia, nasávacie systémy, lineárne dymové hlásiče, hlásiče vyžarovania plameňa, lineárny tepelný hlásič FibroLaser a pod.).

Automatické hlásiče DS11

Z hľadiska vyhodnocovania poplachového stavu, komunikácie s ústredňou a zapojenia do hlásičových liniek možno tlačidlové a automatické bodové hlásiče rozdeliť na:


Z hľadiska použitých senzorov rozdeľujeme hlásiče na typy:
TermoRexTermoRex je tepelný dvojsystémový hlásič, ktorého termomaximálna časť reaguje na prekročenie stanovenej teploty a diferenciálna časť reaguje na rýchly nárast teploty za jednotku času (DT1101, DT1102, DT1131, DT1132, DT1152).
OptoRexOptoRex je opticko-dymový hlásič, ktorý spoľahlivo vyhodnocuje všetky druhy svetlých aj tmavých dymov (DO1101, DO1103, DO1131, DO1133, DO1151, DO1152, DO1153).
PolyRexPolyRex je multikriteriálny dymový hlásič, ktorý vyhodnocuje súčasne tepelné aj dymové pomery v chránenom priestore (DOT1131, DOT1152).

Uvedené automatické hlásiče sa vyrábajú aj vo vyhotovení schválenom na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár, a to buď v kolektívnom (neadresovateľnom) vyhotovení, alebo vyhotovení interaktívnom (plná adresácia).

Súbor automatických bodových hlásičov doplňujú hlásiče vyžarovania plameňa a lineárne hlásiče, ktoré v závislosti od typu odrazovej plochy chránia priestory v dĺžke 5 až 100 metrov. Pre špeciálne aplikácie ponúka spoločnosť Siemens s.r.o. aj nasávacie komory a pre ochranu tunelov tepelné líniové káble FibroLaser II.

 

Tlačidlové hlásiče DM11

Tlačidlové hlásiče DM11


Použitie:


Tlačidlové hlásiče DM1132, DM1152


Tlačidlové hlásiče DM1134, DM1104, DM1154


Všeobecné vlastnosti:


« Späť