Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie FK Senica
FK Senica


Ústredne

Avatar Zväčšiť obrázok

Systém AlgoRex zahrňuje tri rady ústrední EPS AlgoControl:

Ústredňa CS1140

Modulárne ústredne vhodné pre výstavbu stredných a veľkých systémov. Umožňujú použitie požiarných hlásičov s kolektívnou adresáciou radu DS1100, radu požiarných hlásičov AnalogPLUS DS1130 a interaktívnych požiarnych hlásičov radu DS1150. Ústredne tiež umožňujú pripojenie špeciálnych požiarných hlásičov a ovládanie stabilných hasiacich zariadení. Pri výstavbe rozsiahlych systémov možno jednotlivé ústredne CS1140 a ovládacie panely CT1140 redundande spájať zbernicou C-bus, resp. pripájať na nadstavbové systémy LMS Modular a MM8000.

Ústredňa CS1145

Kompaktné ústredne vhodné pre výstavbu malých a stredných systémov. Umožňujú použitie požiarnych hlásičov s kolektívnou adresáciou radu DS1100, radu požiarnych hlásičov AnalogPLUS DS1130 a interaktívnych požiarnych hlásičov radu DS1150. Ústredne tiež umožňujú pripojenie špeciálnych požiarnych hlásičov a ovládanie stabilných hasiacich zariadení. Ústredne CS1145 možno redundandne pripájať k externým ovládacím panelom AlgoPilot CT1140 zbernicou C-bus, resp. pripájať na nadstavbové systémy LMS Modular a MM8000.

Ústredňa CS1115

Kompaktné ústredne vhodné pre výstavbu malých a stredných systémov. Umožňujú použitie požiarnych hlásičov s kolektívnou adresáciou radu DS1100, radu požiarnych hlásičov AnalogPLUS DS1130. Ústredne tiež umožňujú pripojenie špeciálnych požiarnych hlásičov.


Ústredňa CS 1140

Ústredňa CS 1140

Modulárna programovateľná mikroprocesorová ústredňa AlgoControl systému AlgoRex je určená na riadenie veľkých a stredných systémov EPS v administratívnych a priemyselných objektoch. Systém umožňuje ľahkú rozšíriteľnosť buď pridaním patričných linkových modulov do súčasnej ústredne, alebo prepojením celkovo až 16 ústrední typu CS 1140 pomocou zbernice C-bus. Všetky ústredne takého systému môžu byť ovládané prostredníctvom až dvanástich ovládacích panelov CT 1140 AlgoPilot, monitorované a ovládané nadstavbovým systémom.

Kapacita systému:

 

Ústredňa CI 1145

Ústredňa CI 1145

Kompaktná ústredňa pre malé až stredné systémy s parametrami:

 

Ústredňa CI 1115

Ústredňa CI 1115

Mikroprocesorová kompaktná ústredňa AlgoControl pre malé systémy EPS:


« Späť