Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie OMS Dojč
OMS Dojč


MHG 361

Avatar Zväčšiť obrázok

Hlásič teplôt MHG 361 je samočinný hlásič určený pre automatickú signalizáciu požiarku ako detektor teplôt v analógovom a adresovateľnom systéme elektrickej požiarnej signalizácie LITES.

Reaguje na dosiahnutú teplotu a zmenu teploty pred požiarom alebo pri ňom. Hlásič MHG 361 je určený pre spoluprácu s analógovými ústredňami MHU 110, MHU 111, prípadne s adresovateľnou ústredňou MHU 109. Hlásič obsahuje program, ktorý na základe merania okolnej teploty vyhodnocuje požiarnu situáciu, a to podľa nasledujúcich nastaviteľných parametrov:

  • prahová teplota, pri ktorej dosiahnutí príde k vyhláseniu požiaru, možno ju nastaviť v rozmedzí od 45 °C do 90 °C po 3 °C
  • zmena teploty, po ktorej príde k vyhláseniu požiaru (tzv. diferenciálnej časti); možno ju nastaviť v  rozmedzí od 10 °C do 45 °C po 5 °C, prípadne reakciu na zmenu teploty nepovoliť
  • minimálna priemerná rýchlosť (strmosť) nárastu, aby došlo k reakcii diferenciálnej časti, pokiaľ je povolená, možno ju nastaviť na 3 °C/min a 10 °C/min
  • minimálna teplota, ktorá musí byť pri vyhlásení požiaru dosiahnutá a pri reakcii diferenciálnej časti, možno ju nastaviť od 0 °C až po prahovú teplotu v siedmych ekvidistančných krokoch

Pracovné podmienky

Hlásič MHG 361 je určený pre vnútorné priestory objektov bez výskytu agresívnych látok a všade tam, kde vyhovuje svojim krytím a klimatickou odolnosťou a kde nedochádza k náhlym teplotným zmenám vedúcim k orosovaniu a námrazám.


Rozsah pracovných teplôt -25 °C až +70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu trvalo <= 75%
3 × 21 dní v roku 95% pri +40 °C
Atmosferický tlak (86 ÷ 106) kPa


« Späť