Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie Mesto Malacky
Mesto Malacky


MHG 261

Avatar Zväčšiť obrázok

Hlásič dymu optický MHG 261 je samočinný hlásič určený pre automatickú signalizáciu požiaru ako detektor dymu v analógovom a adresovateľnom systéme elektrickej požiarnej signalizácie LITES.

Reaguje na splodiny horenia - viditeľné aj neviditeľné častice dymu (aerosoly) na princípe detekcie rozptýleného infračerveného žiarenia.

Hlásič obsahuje program, ktorý na základe merania okolnej koncentrácie dymu vyhodnocuje požiarnu situáciu, a to podľa nasledujúcich nastaviteľných parametrov:


- základná citlivosť hlásiča; monitoruje zvýšenú koncentráciu okolného dymu oproti kludového stavu, ktorý priebežne kompenzuje klimatické a ďalšie vplyvy teploty okolia, okolie, tlak a pod.); základnú citlivosť možno nastaviť v ôsmych stupňoch, ktoré je nutné voliť s ohľadom na zatiaženie okolia hlásiča splodinami, na ktoré hlásič reaguje; základnú citlivosť možno úplne vyradiť alebo iba nastaviť
- krajná citlivosť hlásiča; monitoruje koncentráciu okolného dymu bez kompenzácie ďalších vplyvov, krajnú citlivosť možno nastaviť v ôsmych stupňoch, slúži hlavne pre správnu funkciu pri extrémne pomaly vznikajúcih požiaroch.
- doba reakce; ide o úroveň verifikácie požiarnej situácie; možno nastaviť v ôsmych stuňoch, ktoré ale nejde vyjadriť jednoduchým časovým údajom, pretože doba reakcie závisí na časovom vývoji požiarnej situácie

- stráženie zaprášenia; monitoruje kľudovú úroven hlásiča na a na jej základe vyhodnocuje mieru zaprášenia optickej komory a teda aj spoľahlivosť hlásiča; možno nastaviť v siedmych stupňoch alebo vyradiť; nastavuje sa s ohľadom na mieru prašnosti v okolí hlásiča a na nastavenie ostatných parametrov.
Ďalej možno nastaviť v ôsmich stupňoch citlivosť pre vyhlasovatenie predpoplachu, ktorá je vždy vyššia než citlivosť nastavená pre vyhlásenie požiaru (predpoplach možno nastaviť iba pre ústredne MHU 110 a MHU 111). Hlásič si sám reguluje interné pracovné charakteristiky a pokiaľ neodpovedajú prípustnej tolerancii, vyhlásí poruchu.
Nastaviteľné parametre sa zadávajú buď do konfiguračného programu a nahrávajú do hlásiča prostredníctvom ústredne (MHU 110 a MHU 111), alebo sa programujú priamo pomocou prípravku MHY 535 (MHU 109).
Hlásič má vstavaný izolátor, ktorý oddelí pri skrate na vedení kruhovej linky skratovanú časť vedenia medzi hlásičmi so zapojenými izolátormi. Hlásič sa inštaluje do zásuvky MHY 734 alebo zásuvky s akustickou signalizáciu MHY 734.028, pri montáži možno použiť montážnu tyč MHY 736.

Hlásič MHG 261 je určený pre vnútorné priestory objektov bez výskytu agresívnych látok a všade tam, kde vyhovuje svojim krytím a klimatickou odolnosťou a kde nedochádza k náhlym teplotným zmenám vedúcim k orosovaniu a námrazám.

Rozsah pracovných teplôt -25 °C až +70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu trvale <= 75%
3 × 21 dní v roku 95% pri +40°C
Atmosferický tlak 86 až 106 kPa.


« Späť