Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie OMS Dojč
OMS Dojč


MHS 809

Avatar Zväčšiť obrázok

Tablo obsluhy je prvok nadstavby jednoduchého typu v adresovateľnom systéme EPS LITES. Signalizuje stavy z pripojených ústrední a umožňuje ich ovládanie.

Tablo obsluhy MHS 809 môže pracovať v dvooch základných režimoch, ako aktívne alebo pasívne.  V aktívnom režime (riadiace tablo) umožňuje okrem signalizácie stavu ústrední aj ich plné ovládanie, pasívne tablo (signalizačné) iba zobrazuje stav ústrední bez možnosti ich ovládania.

Signalizované stavy pripojených ústrední:

Poplach všeobecný, číslo ústredne, miesto požiaru, číslo hlásiča
Porucha všeobecná, prenos, systém, zdroje, akumulátor, skraty a prerušenia vedenia s hlásičmi a inými prvkami, spojenie so zemou
Vypnutie všeobecne, poplachové zariadenie, prenos, hlásiče, vonkajšie zariadenie
Prevádzka provádzka, prevádzka na náhradný zdroj, režim DEŇ, test, aktivácia prenosu

Ovládané funkcie na pripojených ústredniach:

  • Rušenie akustickej signalizácie
  • Nulovanie poplachu, vypínanie relé v reléových skriniach
  • Vypínanie externej sirény pri poplachu
  • Vypínanie režimu DEŇ / NOC
  • Nastavenie časov T1, T2
  • Zapínanie, vypínanie testu adresy, skupiny adries
  • Zapínanie, vypínanie adresy, skupiny adries
  • Test signalizácie
  • Stav počítadiel poplachov a porúch
  • Programovanie týždenného DEŇ / NOC

Zariadenie je určené pre vnútorné priestory objektov bez výskytu agresívnych látok a všade tam, kde vyhovuje svojim krytím a klimatickou odolnosťou a kde nedochádza k náhlym teplotným zmenám vedúcim k orosovaniu a námrazám.


« Späť