Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie NAFTA GBELY
NAFTA GBELY


Ústredňa MHU 113


Neadresovateľná ústredňa MHU 113 je zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie. Slúži k príjmu a vyhodnocovaniu signálu od neadresovateľných hlásičov požiaru. Svojim charakterom a funkciou je určená k nasadeniu v menších a stredných objektoch.

K ústredni možno pripojiť až 8 požiarnych slučiek, pričom každú z nich možno osadiť až 25-mi neadresovateľnými hlásičmi požiaru LITES.
Ústredňu možno ovládať pomocou tlačidlovej klávesnice v 4 stupňoch prístupu podľa ČSN EN 54-2. Z klávesnice možno zadávať základné vlastnosti služiek (režim - úsekový a všeobecný poplach alebo technologická udalosť, opakované nulovanie) i ústredne (režim DEŇ/NOC) a zapínať, vypínať či uvádzať do testu komponenty systému. Ďalšia vlastnosť (uživateľský text, zaradenie slučiek do skupín, priradenie výstupov...) sa prevádza pomocou konfiguračného programu z počítača. Signalizácia požiaru a ďalších významných stavov ústredne a slučiek je akustická aj optická (alfanumerický displej 2×16 znakov a farebné LED).
V prípade nutnosti prenosu informácií na ďalšie miesto možno využiť signalizačné tablo MHS 513 alebo nadstavbu, ktoré sa pripojujú na linku RS 485 pomocou prídavnej dosky 6XK 199 660 (nie je súčasťou základnej dodávky ústredne). Pomocou tejto dosky možno k ústredni pripojiť aj reléové skrine MHY 907 a MHY 908, prípadne vyhodnocovať dva optoizolované vstupy. Ústredňu možno ďalšj doplniť doskou 6XK 199 661, ktorá slúži k pripojeniu obslušného poľa požiarnej ochrany MHY 912 a k ovládaniu ZDP a kľúčového trezoru.
Pre použitie v EPS podlieha ústredňa posudzovaniu zhody podľazákona č. 22/1997 Sb., v znení zákona č. 71/2000 Sb. a príslušných nariadení vlády. Vyhovuje normám ČSN EN 54-2 a ČSN EN 54-4.


Technické parametre

Napájanie 230 V+10%-15%, 50 Hz ± 5%
Príkon max. 40 VA
Náhradný akumulátorový zdroj 12V/7 Ah
Výstupné napätie pre iné použitie 12 Vss
Výstupný prúd pre iné použitie max. 1 A
Výstupný prúd celkový max. 1,3 A
Prierez pripojiteľných vodičov (0,2 ÷ 1,5)mm²
Počet požiarnych slučiek 8
Počet hlásičov pripojiteľných na slučku max. 25
Zariadenie triedy ochrany podľa ČSN EN 60950 I
Stupeň odrušenia podľa
ČSN EN 55022
zariadenie triedy B
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
podle ČSN EN 50130-4
Krytie podľa ČSN EN 60529 IP 30
Rozmery (š × v × h) (270 × 340 × 75)mm
Hmotnosť (bez náhradného zdroja) cca 5,5 kg

Pracovné podmienky

Ústredňa MHU 109 je určená pre vnútorné priestory objektov bez výskytu agresívnych látok a všade tam, kde vyhovuje svojim krytím a klimatickou odolnosťou a kde nedochádza k náhlym teplotným zmenám vedúcim k orosovaniu a námrazám.

 

 

Rozsah pracovných teplôt -5 °C až +40 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu max. 75%
10 dní v roku 95 % pri 40 °C
v ostatných dňoch príležitostne 85  %
Atmosferický tlak 86 až 106 kPa
Montážna poloha zvislá na steny bez otrasov

« Späť