Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie SLOVKORD Plus Senica
SLOVKORD Plus Senica


Ústredňa MHU 110 / 111

Analógová adresovateľná ústredňa EPS 

Analogóvý adresovateľný systém FIREXA, ktorého nosnou časťou sú ústredne MHU 110 a MHU 111, je svojou kapacitou 256 (512) hlásičov určený predovšetkým pre požiarne zabezpečenie stredných a vätších objektov. Hlásice sa k ústredniam pripojujú do kruhových alebo jednoduchých liniek na dvojdrá dvojdrátové, ľubovolne vetviteľné vedenie paralelne.
Analógová adresovateľná ústredňa MHU 110 (MHU 111) je zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie určené k vyhodnocovaniu požiarnej situácie v stráženom objekte: K riadeniu vnútorných a vonkajších funkcií využíva ústredňa mikroprocesory Motorola, jeden je hlavný systémový, druhý je určený pre riadenie linky s hlásičmi.

Obsluha ústredne sa robí pomocou tlačidiel v štyroch stupňoch prístupu (dle EN 54-2), znemožňujúcich zásah nepovolaných osôb do systému. Optické signalizačné prvky sú tvorené diódami LED a alfanumerickým displejom 4 × 40 znakov. Akustická signalizácia je interná. Ústredňa obsahuje štyri, respektíve osem obvodov hlásiacich liniek pre celkový počet 256 (512) adres. Obvody hlásiciacich liniek sa zapojujú ako 2 (4) kruhové linky, každú možno rozdeliť na dve linky jednoduché.
Do hlásicích linek lze zapojit současně interaktivní hlásiče systému FIREXA i hlásiče a prvky adresovatelného systému MHU 109. Neadresovatelné hlásiče lze připojit pomocí adresovatelné jednotky MHY 409. Hlásiče systému FIREXA mají vestavěné izolátory, podle požadavku projektu lze použít do hlásicí linky i izolátor MHY 302. Adresa (číslo) interaktivních hlásičů se nastavuje přípravkem MHY 535, adresa hlásičů a prvků ze systému MHU 109 se nastavuje pomocí přepínačů nebo JUMPERů na daném zařízení.
Vedle prvků na hlásicích linkách jsou dalšími vstupy nebo výstupy ústředny kruhový kanál RS 485, izolovaný kanál RS 232 pro tiskárnu a pro připojení konfiguračního počítače, neizolovaný kanál RS 232 pro připojení modemu a konfiguračního počítače, optoizolované vstupy, otevřené kolektory, potenciálové a bezpotenciálové relé, speciální tlačítka, případně i některé systémové události. Mezi vstupy a výstupy lze programově vytvořit logické vazby s časovým rozvrhem v závislosti na vstupní události z jednotlivých vstupů. Konkrétní konfigurace systému se provádí pomocí speciálního programu z počítače PC.
Do ústředny lze pro rozšíření funkce doplnit desku se vstupně - výstupními prvky pro komunikaci s obslužným polem požární ochrany MHY 912.
Pro použití v EPS podléhá ústředna posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Vyhovuje normám ČSN 34 2710, ČSN 73 0875, ČSN EN 54-2, ČSN EN 54-4 a prEN 54-13.


Technické parametre

  MHU 110 MHU 111
Napájanie 230+10%-15% V / 50 Hz ± 5%
Príkon kludový stav max. 35 VA 75 VA
Príkon poplachový stav max. 75 VA 240 VA
Náhradný akumulátorový zdroj    
vnútri ústredne 12 V / 17 Ah 2× 12 V / 28 Ah
  12 V / 28 Ah 2× 12 V / 65 Ah
Pripojenie hlásičov    
Počet linkových obvodov 4 8
Zapojenie liniek 2 kruhové, rozdeliteľné na jednoduché 4 kruhové, rozdeliteľné na jednoduché
Vedenie liniek dvojdrátové, vetviteľné, netienené
Počty adries ústredne 256 512
Počty adries linka kruhová 128 128
Typy pripojiteľných hlásičov    
adresovateľné interaktívne MHG 161, MHG 261, MHG 361, MHG 362, MHG 861, MHG 283, MHG 383, MHG 661
adresovateľné MHG 141, MHG 241, MHG 243, MHG 341, MHG 142, MHG 242, MHA 141, MHA 143
neadresovateľné cez jednotku adresovaciu MHY 409
Typy pripojiteľných prvkov MHY 909, MHY 910, MHG 941, MHY 920, MHY 921
Odpor vedenia linky max. 100 W
Vstupy a výstupy    
Vstupy optoizolované
6 × 5 ÷30 V
Výstupy strážené    
relé potenciálové 2 × 12+1.2-1.5 V, 0.5 A 2 × 24+2,4-3,0 V, 0.5 A
otvorený kolektor 6 × max. 30 V, 0.15 A  
Výstupy nestrážené    
relé bezpotenciálové 2 × relé - prepínací kontakt
max. 42 V / 1A, 15W, 30 VA
Komunikačné kanály    
linka RS 485 kruhová max. 1 km
pripojiteľné zariadenia počítač nadstavby, tablo obsluhy MHS 811, reléové skrine MHY 907 a MHY 908
linka RS 232 izolovaná    
pripojiteľné zariadenia tlačiareň, konfiguračné PC
linka RS 232 neizolovaná    
pripojiteľné zariadenia konfiguračné PC, modem
Napájanie vonk. zariadení (prídavné ss vedenie)    
Napätie +12+1,2-1,5 V +24+2,4-3,0 V
Vonkajší prúd v klude    
prevádzka zo siete max. 600 mA max. 1.5 A
prevádzka z AKU (24 hod.) 17 Ah max. 300 mA
28 Ah max. 600 mA
28 Ah max. 500  mA
65 Ah max. 1,5 A
Vonkajší prúd pri poplachu max. 2,5 A max. 5 A
Krytí podľa ČSN EN 60529 IP 30
Zariadenie triedy ochrany podľa ČSN EN 60950 I
Stupeň odrušenia podľa
ČSN EN 55022
zariadenie triedy B
Rozmery (320 × 420 × 88) mm (430 × 450 × 135) mm
Hmotnosť (bez náhradného zdroja) 8 kg 14 kg

Pracovné podmienky

Ústredňa MHU 109 je určená pre vnútorné priestory objektov bez výskytu agresívnych látok a všade tam, kde vyhovuje svojim krytím a klimatickou odolnosťou a kde nedochádza k náhlym teplotným zmenám vedúcim k orosovaniu a námrazám.

 

Rozsah pracovných teplôt
-5 °C až +40 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu ø 75%, 10 dní v roku 95%
v ostatných dňoch príležitostne 85%
Atmosferický tlak 86 až 106 kPa
Montážna poloha zvislá na steny bez otrasov

« Späť