Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie NAFTA GBELY
NAFTA GBELY


Ústredňa MHU 109

Adresovateľný systém EPS LITES, ktorého nosným prvkom je ústredňa MHU 109, je svojou kapacitou 256 hlásičov určený hlavne pre malé a stredné objekty. Hlásiče sa môžu zapojiť do jednoduchých alebo kruhových liniek. Hlásiče sa pripojujú na dvojdrátové vedenie liniek paralelne, linky možno ľubovoľne vetviť. Adresa sa nastavuje prepínačom alebo JUMPERy v rozsahu 1 až 127 na každom hlásiči. Na hlásicu linku ústredne MHU 109 možno taktiež zaradiť interaktívne hlásiče z analógového systému Firexa. Ich adresácia a nastavenie parametrov sa robí pomocou prípravu MHY 535.

Ústedňa sa obsluhuje pomocou tlačítiek membránovej klávesnice v štyroch stupňoch podľa EN 54-2, zabezpečujou nemožnosť zásahu nepovolanej osoby do systému ústredne. Optické signalizačné prvky sú tvorené diódami LED a alfanumerickým displejom 2 × 40 znakov. Akustická signalizácia je interná.
Elektronické obvody ústredne MHU 109 sú riadené 2 mikroprocesormi Motorola, jeden je hlavný systémový, druhý je určený pre riadenie liniek s adresovateľnými hlásičmi. Elektronické obvody ústredne a hlásičov sú tvorené prvkami pre povrchovú montáž - SMD.
Ústredňa obsahuje výstupy reléové, sériové kanály RS 232 a RS 485 pre pripojenie prvkov a zariadení vymenovaných nižšie. Akcie prvkov a zariadení pripojených na RS 485 je možno viazať na konkrétny hlásič (skupinu hlásičov) alebo typ poplachu. Do systému možno pripojiť akčné členy MHY 909 (piezo) a MHY 910 (relé), ktorých aktivácia je viazaná na vyhlásenie poplachu v skupine, do ktorej sú zariadené. Cez jednotku adresovaciu možno do systému pripojiť aj neadresovateľné hlásiče.
Programovo je možno zaistiť:

  • jedno a dvojstupňové vyhlasovanie poplachu (režim DEN / NOC), vyhlasovanie vo zvláštnych režimoch (DEŇ - vypnuté, NOC - vypnuté),
  • zaraďovanie hlásičov do skupiny, aby k vyhláseniu poplachu, príp. k aktivácii výstupov, došlo až po aktivácii minimálne zadaného počtu hlásičov,
  • hlásičom alebo skupinám priradiť výstupy na hlásiacej linke (akčné členy) alebo na linke RS 485 (reléové skrine - vrátane oneskorenia výstupu)
  • priradenie užívateľského textu (umiestnenie) každému hlásiču
  • vypnutie, resp. zapnutie každého hlásiča aj zariadenia.

Konkrétna konfigurácia systému sa robí pomocou špeciálneho programu z počítača PC po linke RS 232.

Technické parametry

Napájanie 230 V+10%-15% / 50 Hz
Príkon kludový stav max. 18 VA  
Príkon poplachový stav max. 40 VA
Náhradný akumulátorový zdroj  
vnútri ústredne pre 24 h
12 V / 7 Ah
vnútri ústredne pre 72 h 12 V / 24 Ah
Pripojenie hlásičov  
počet linkových obvodov 4
Zapojenie liniek 4 jednoduché
1 kruhová a 2 jednoduché
2 kruhové
Vedenie liniek dvojdrátové, vetviteľné, netienené
Odpor vedenia linky max. 100 Ω
Prierez pripojiteľných vodičov 0,2 ÷ 1,5 mm²
Počty adries ústr. 256
linka jednoduchá 64 (32 podľa EN 54-2)
linka kruhová 127
Typy pripojiteľných hlásičov  
adresovateľné MHG 141, MHG 142, MHG 341, MHG 241, MHG 243, MHG 242, MHG 661, MHA 141, MHA 143
adresovateľné interaktívne MHG 161, MHG 261, MHG 361, MHG 283, MHG 383, MHG 861
neadresovateľné cez jednotku adresovaciu MHY 409
Typy pripojiteľných adresovatelných prvkov MHY 909, MHY 910, MHG 941, MHY 921, MHY 920
Výstupy  
Reléové potenciálové str. poplach - 12 V, max. 250 mA
siréna - 12 V, max. 250 mA
porucha - 12 V, max. 250 mA
Reléové bezpotenciálové nestr. prepínací kontakt, 42 V, 1 A
Napájení vonkajš. zariadení 12 V
Kludový stav max. 100 mA
Poplachový stav max. 500 mA
Sériové rozhrania 2 × RS 232 tlačiareň, konfiguračný počítač
1 × RS 485 počítač nadstavby, panel signalizačný MHS 810, tablo obsluhy MHS 809, skriňa reléová MHY 907, MHY 908
Krytie podľa ČSN EN 60529 IP 30
Bezpečnostná trieda podľa ČSN 34 1010
I
Stupeň odrušenia podľa
ČSN EN 55022
zariadenie triedy B
Rozmery (275 × 385 × 75) mm
Hmotnosť cca 9,5 kg

Pracovné podmienky

Ústredňa MHU 109 je určená pre vnútorné priestory objektov bez výskytu agresívnych látok a všade tam, kde vyhovuje svojim krytím a klimatickou odolnosťou a kde nedochádza k náhlym teplotným zmenám vedúcim k orosovaniu a námrazám.

Rozsah pracovných teplôt -5 °C až +40 °C
Relatívní vlhkosť vzduchu max. 80% pri 40 °C
Atmosferický tlak 86 až 106 kPa
 

« Späť