Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie Mesto Senica
Mesto Senica


Digitálne videorekordéry

Systém CCTV slúži na zaistenie bezpečnosti, dohľadu v budovách a okolí, ako aj archiváciu videozáznamov. Dohľad sa uskutočňuje pomocou čierno-bielych alebo farebných kamier statických, otočných alebo polguľových kamerových jednotiek pripojených priamo, alebo cez kvadrátor na videoústredňu. Farebné kamery používajú digitálne spracovanie signálu. Systémové kamery je možné diaľkovo riadiť a nastavovať ich parametre. Pri umiestnení vo vonkajšom prostredí sa kamery inštalujú do ochranných kamerových krytov.4 vstupový  digitálny videorekordér DISS 1704 L100 M
4 vstupový digitálny videorekordér DISS 1704 L100 M
hr8 vstupový digitálny videorekordér DISS 1708 L100 M
8 vstupový digitálny videorekordér DISS 1708 L100 M
hr8 vstupový digitálny videorekordér DISS 1708 L 200 M
8 vstupový digitálny videorekordér DISS 1708 L 200 M
hr
16 vstupový digitálny videorekordér DISS 1716 L100
16 vstupový digitálny videorekordér DISS 1716 L100
hr16 vstupový digitálny videorekordér DISS 1716 L 200
16 vstupový digitálny videorekordér DISS 1716 L 200
hr32 vstupový digitálny videorekordér
32 vstupový digitálny videorekordér
hr
16 vstupový digitálny videorekorder SAMSUNG SVR 1640E
16 vstupový digitálny videorekorder SAMSUNG SVR 1640E
hr16 vstupový digitálny videorekordér SAMSUNG SVR-5116
16 vstupový digitálny videorekordér SAMSUNG SVR-5116
hr9 vstupový digitálny videorekordér SAMSUNG SVR-950E
9 vstupový digitálny videorekordér SAMSUNG SVR-950E

« Späť