Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie NAFTA GBELY
NAFTA GBELY


JA-83K OASiS (Jablotron)

Avatar Zväčšiť obrázok Modulárna ústredňa vo veľkej skrinke a s výkonným zdrojom

JA-80 OASiS je stavebnicový systém, ktorý má 50 adries (01 až 50). Základom systému je elektronika ústredne JA-83K, ktorá má 10 drôtových vstupov.  

Elektroniku možno doplniť o ďalšie rozširujúce moduly, ktoré sa dodávajú samostatne.

Ústredňa je určená pre odbornú inštaláciu a programuje sa prostredníctvom PC a rozhrania JA-80T (USB) alebo JA-80BT (BLUETOOTH) a softvéru OLink.

Ústredňa JA-83K sa dodáva bez akumulátora a voliteľných modulov. 

moduly

JA-82R - rádiový modul, pomocou ktorého možno do ústredne naučiť až 50 bezdrôtových periférií systému OASiS 868 MHz. Ústredňa tak získava bezdrôtové možnosti vrátane bezdrôtového ovládania a spolupráce s bezdrôtovým termostatom. Modul sa umiestňuje priamo v ústredni.
JA-82C - je modul 10 drôtových vstupov, ktorý rozšíri kapacitu ústredne JA-83K až na 20 resp. 30 drôtových vstupov. K ústredni tak možno pripojiť viac drôtových prvkov, ako sú detektory JS-25 alebo JS-20 a JS-22 pod. Reakciu vstupov možno individuálne nastaviť. Modul sa umiestňuje priamo do ústredne.

JA-80Q - modul, ktorý zabezpečuje príjem fotografií z detektora JA-84P a ich presun do GSM komunikátora JA-80Y, ktorý ich následne rozposiela. Zapája sa medzi ústredňu a komunikátor. 

JA-80Y - GSM komunikátor, pomocou ktorého ústredňa odovzdáva poplachové správy užívateľovi a komunikuje na PCO v pásme GSM. Umožňuje diaľkový prístup z klávesnice telefónu a správu systému z aplikácie GSMLink.

JA-80V - komunikátor pre komunikáciu sieťou LAN (Ethernet) v kombinácii s komunikátorom na pevnú tel. linku. Umožňuje odovzdávanie informácii na PCO cez LAN a o vzniknutých udalostiach informuje prostredníctvom pevnej linky. Umožňuje spravovanie systému pomocou  aplikácie GSMLink.

JA-80X - komunikátor na pevnú tel. linku, ktorý dokáže komunikovať na PCO a odovzdať hlasovú správu užívateľovi podľa druhu poplachu. Tento komunikátor možno v ústredni kombinovať s GSM komunikátorom JA-80Y.

JA-68 - rozširuje možnosti výstupov ústrední série JA-8x a JA-6x. Pripája sa na ich zbernicu, obsahuje 1x silové NC/NO relé (60V/1A) a 8 galvanicky oddelených polovodičových výstupov (max. 200mA) so všetkými základnými programovateľnými funkciami.

 

Pre bezdrôtovú (rádiovú) komunikáciu používa OASiS spoľahlivý komunikačný protokol v pásme 868 MHz. Maximálna ochrana bezdrôtovej komunikácie je zabezpečená použitím technológie plávajúceho kódovania a digitálnym prenosom. Chránené sú aj dôležité funkcie systému.

Inštaláciu systému je možné vykonať veľmi rýchlo a pri bezdrôtových prvkoch s minimálnymi zásahmi do interiéru. Nastavenia je možné pohodlne urobiť pripojeným počítačom alebo diaľkovo vďaka niektorému z komunikátorov.

Bezdrôtové prvky systému OASiS používajú 3,6V lítiové batérie, ktorých životnosť je pri normálnej prevádzke 3 roky. Systém batérie priebežne kontroluje a požiadavku výmeny včas oznámi.

Priradenie prvkov do sekcií A,B a C umožňuje riešiť individuálne požiadavky pre zabezpečenie rôznych častí objektov. Ústredňa umožňuje využiť buď dve úrovne čiastočnej ochrany (zapnutá ochrana v sekcii A, napr. garáž, v sekciách AB napr. garáž a prízemie, alebo v celom objekte - ABC), alebo rozdeliť systém do dvoch nezávislých podsystémov so spoločnou sekciou.
Ústredňa sa ovláda klávesnicami, diaľkovými ovládačmi alebo diaľkovo napr. mobilným telefónom (prostredníctvom komunikátora a príslušných modulov v ústredni). V systémových klávesniciach je zabudovaná čítačka RFID kariet, ktorých použitie môže byť podmienené zadaním kódu pre zvýšenie bezpečnosti. Systém môže byť ovládaný až 50 prístupovými kartami alebo kódmi.

Dôležité informácie o prevádzke systému sa zaznamenávajú do vnútornej pamäte ústredne, kde je uložených posledných 255 udalostí vrátane dátumu a času.

Ústredňa má 2 programovateľné výstupy. Nastaviť možno až 50 ovládacích kódov a kariet. Do konektora dátovej zbernice možno zapojiť počítač alebo drôtovú klávesnicu. Ústredňa je napájaná zo siete (zálohovací akumulátor môže mať kapacitu 7Ah alebo 18Ah), má pamäť 255 udalostí a jej vnútorné hodiny automaticky rozpoznávajú zimný a letný čas.

Ak je pripojený rádiový modul JA-82R, možno do ústredne priradiť (učiť) bezdrôtové detektory, RC ovládače, klávesnice, sirény a termostaty. Programovateľné výstupy ústredne možno naučiť do UC a AC modulov. Do ústredne sa zapája modul komunikátora (JA-80X, JA-80Y alebo JA-80V).


Ocenenia:


ZLATÝ AMPER pre OASiS

Systém OASiS získal na výstave AMPER 2009 (ČR) hlavnú cenu výstavy. Ide o prestížne ocenenie vzhľadom na medzinárodnú elektrotechnickú výstavu a silnú konkurenciu. Ide o jedno z ďalších významných ocenení, ktoré tento systém získal za svoje vlastnosti.
PRIX SECURITY 2008

Napájanie ústredne

230 V / 50 Hz, max 0,1 A, trieda ochrany II

Napájací zdroj typ A (STN EN 50131-6)

Priestor pre zálohovací akumulátor

12 V, 7 až 18 Ah,
životnosť kvalitného akumulátora cca 5 rokov

Maximálna doba na dobitie akumulátora (18Ah) 72 hod

Výstup zálohovaného napájania +U

maximálny trvalý odber 2 A

Výstup zálohovaného napájania +L maximálny trvalý odber 0,2 A

Počet adries pre bezdrôtové periférie

50 (len s modulom JA-82R)

Počet drôtových vstupov

10 dvojito vyvážených vstupov,
rozlišujú aktiváciu a sabotáž (nastaviteľná reakcia),
s modulom JA-82C až 20 respek. 30 vstupov

Výstup externého poplachu EW*

spína na GND, max. záťaž 0,5A

Výstup interného poplachu IW*

spína na GND, max. záťaž 0,5A

Programovateľné výstupy

PGX, PGY max. 0,1 A, spínajú na GND, programovateľné funkcie

Pamäť udalostí

255 posledných udalostí vrátane času a dátumu

Pracovná frekvencia 868 MHz, komunikačný protokol OASiS 
Stupeň zabezpečenia 2 podľa STN EN50131-1, STN EN 50131-6, 
STN EN 50131-5-3
Určené pre prostredie II. vnútorné všeobecné (-10 až +40°C) 
podľa STN EN 50131-1
Rozmery 357 x 297 x 105 mm

*Tieto signály poskytuje ústredňa aj bezdrôtovo pre bezdrôtové sirény a výstupné moduly AC a UC.

 

 

 

PC-04B - RFID prívesok, čierna koža *


PC-04B je bezdotyková RFID prívesok na ovládanie systému. V systéme OASiS možno nastaviť až 50 prístupových kariet. Pre zvýšenie bezpečnosti ovládania možno použitie karty podmieniť aj zadaním číselného kódu.

Typ RFID: EM UNIQUE 125 kHz.

Prívesok je možno využiť aj na ovládanie prístupového systému AS-80 alebo RP-01. 

 

 

PC-04G - RFID prívesok, zelená koža *


PC-04G je bezdotyková RFID prívesok na ovládanie systému. V systéme OASiS možno nastaviť až 50 prístupových kariet. Pre zvýšenie bezpečnosti ovládania možno použitie karty podmieniť aj zadaním číselného kódu.

Typ RFID: EM UNIQUE 125 kHz.

Prívesok je možno využiť aj na ovládanie prístupového systému AS-80 alebo RP-01.
« Späť