Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie TATRACHEMA Šaštín-Stráže
TATRACHEMA Šaštín-Stráže


PRESIDENT

Avatar Zväčšiť obrázok Závora má zabudovaný magnetický enkóder pohybu ramena na detekciu prekážky, ktorý zabezpečí reverzný pohyb ramena v súlade s normou EN 60335-2-103. Funkčnosť závory na záložné batérie počas straty napájania.

Dĺžka ramena: 3m
Krútiaci moment: 100 Nm
Doba otvorenia / zatvorenia: 3s
Materiály: - teleso závory zhotovené z hliníkového odliatku a ocele s epoxidovým náterom
- teleskopické okrúhle rameno priemer 60/55/50 mm s reflexnými nálepkami
- podkladová platňa (dodávaná štandardne)
Mechanizmus: Motor so samosvornou závitovou prevodovkou, kľúčom odblokovateľná spojka. Rameno vyvažované torznou pružinou.
Pohyb ramena: Plynulý rozbeh a plynulé zastavenie.
Mimoriadne situácie: Rameno závory pri výpadku napájania ostáva v zablokovanom stave. Rameno je možné uvoľniť manuálne pomocou kľúča RIB.
Možnosť normálnej činnosti pri strate napájania, ak je závora vybavená záložnou batériou a modulom dobíjania batérie (voľba).
Pri detekcii prekážky počas zatvárania ramena dochádza k zastaveniu a reverzácii pohybu ramena.
Riadiaca elektronika: PARK 24V, detekcia prekážky pomocou magnetického enkódera pohybu ramena, režim činnosti PARK, normálna činnosť na záložné batérie alebo iba otvorenie, predstih aktivácie výstražného
Interfejs PARK24: - vstup OPEN1 pre bezpotenciálový NO kontakt na otvorenie závory
- vstup CLOSE pre bezpotenciálový NO kontakt na zatvorenie závory
- vstup STOP pre bezpotenciálový NC kontakt na okamžité zastavenie pohybu ramena závory
- vstup PHOT pre bezpotenciálový NC kontakt ochranných prvkov
- výstup pre akustický signalizátor (+12Vdc, max. 200mA)
- výstup pre svetelný maják (24Vdc, max. 20W)
Rozširujúci modul EXPANDER: Umožňuje ovládať 2-komorový semafór alebo riadiť dopravu na jednopruhovej obojsmernej komunikácii od prítomnosti signálov na vstupoch OPEN1 a OPEN2 pomocou dvoch 2-komorových návestidiel umiestnených zvlášť pre každý smer jazdy. V režime PARK umožňuje podmienkové otvorenie závory iba od prítomnosti vozidla nad detektorom vozidla.
- vstup OPEN2 pre bezpotenciálový kontakt NO
- podmienkový vstup IN PARK pre bezpotenciálový NO kontakt z detektora vozidla na otvorenie závory v režime PARK
- vstup OK CLOSE pre bezpotenciálový kontakt NO na zatvorenie závory 1 sekundu po prejazde vozidla cez fotobunky
- výstup EXIT1 pre externé relé semafóru s činnosťou podľa nastavenia a zapojenia
- výstup EXIT2 pre externé relé semafóru s činnosťou podľa nastavenia a zapojenia
- výstup COURTESY pre externé relé zapnutia osvetlenia v intervale od 1 do 4 sekúnd
Napájanie: 230 V AC 50Hz
Príkon: 230 W, kľudový príkon 23W
Motor: jednosmerný 24V
Hmotnosť: 40 kg
Prevádzkovanie: polointenzívne
Krytie: IP44
Rozsah pracovných teplôt: -10°C ÷ +55°C
Vlhkosť: < 95% bez kondenzácie
Napájanie elektronických obvodov: 24V DC max. odber 1A ± 15%
Montáž: Inštalácia závory je jednoduchá, nie je treba nastavovať pružiny na vyváženie ramena a koncové spínače. Závora sa montuje na zabetónovanú podkladovú platňu priemeru 230mm. Káble sa privádzajú cez otvor o 100mm v strede podkladovej platne.


« Späť