Kamerové systémy - CCTV

Požiarna signalizácia - EPS

Zabezpečovacie systémy - EZS

Dochádzkové systémy, Prístupové systémy - Access a Turnikety

Závory, automatické brány, parkovacie systémy

Systém kontroly strážnej služby PATROL

Televízna a satelitná technika - SAT & TV

Audiovrátniky - Videovrátniky - Domáce telefóny

Telekomunikačné a dátové siete

Trezory

Silnoprúdové elektroinštalácie

Energy saving systems

Referencie Mesto Senica
Mesto Senica


O spoločnosti

Odpradávna má človek potrebu chrániť seba a svoj majetok. Pocit zodpovednosti a bezpečia k hodnotám, ktoré vybudoval patrí neodmysliteľne k nášmu každodennému životu. Ideálnym spôsobom na minimalizáciu takéhoto typu rizík je prevencia dostupnými, technickými zariadeniami. Moderná doba a pokrok vo svete techniky prinášajú nespočetné množstvo kvalitných elektronických systémov, ktoré slúžia na ochranu majetku, monitorovanie osôb a bezpečnosť v každom objekte.

Spoločnosť KELCOM INTERNATIONAL s.r.o., SENICA ako samostatný právny subjekt, vznikla zápisom do obchodného registra 30.12.1991 a postupne sme sa zaradili medzi významné a profesionálne slovenské firmy poskytujúce technické služby na ochranu majetku a osôb.

Pôsobnosť firmy je na celom území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí a zabezpečujeme realizáciu požiadaviek našich zákazníkov na základe Licencie na prevádzkovanie technických služieb v týchto oblastiach:

 • zabezpečovacie systémy
 • priemyselná televízia
 • požiarne signalizácie
 • dochádzkové systémy
 • automatické brány a závory
 • audio - video systémy
 • systémy na kontrolu obchôdzky
 • perimetrická ochrana objektov
Svojimi dlhoročnými skúsenosťami, partnerstvom so špičkovými dodávateľmi technológii a neustálym zdokonaľovaním celého procesu poskytovania služieb sa snažíme o komplexnosť našich dodávok hlavne
 • návrhom riešenia
 • projekciou
 • kompletnou dodávkou
 • pravidelnými revíziami
 • servisom a zárukami
Prioritami v našej spoločnosti na každom stupni okrem štandardného využívania najmodernejších technológii s dlhoročnou zárukou sú :
 • slušné jednanie so zákazníkmi
 • profesionálny prístup
 • technická podpora
 • poradenstvo

Všetky naše činnosti od bezplatnej konzultácie a návrhu riešenia zabezpečenia, monitorovania a ochrany objektu, cez projektové zadefinovanie konkrétnej realizácie a následnú odbornú montáž, až po zrevidovanie a prevzatie objektu do servisnej databázy, smerujú k jasnému cieľu: Bezpečnosť a ochrana majetku a osôb.
V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára.

« Späť